РАБОТНА СРЕДБА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТИМОВИ ОД ПРОЕКТОТ“ДАНОЦИ, НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН”

24.03.2014

На 24.03.2014 година, во х.Арка во Скопје, се одржа работен состанок на националните тимови од Проектот “Даноци, неформална економија и корупција во земјите од Западен Балкан”

Повеќе

Средба на националните тимови

ОДРЖАНА XXII-та СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ

05.03.2014

Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика се одржа Дваесет и втората седница на Економско - социјалниот совет. На седницата социјалните партнери ја објавија минималната плата за 2014 година

Повеќе

Седницата на Економско – социјалниот совет

СРЕДБА НА СИНДИКАТИТЕ ОД РЕГИОНАЛНИОТ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ ,,СОЛИДАРНОСТ,,

27.02.2014

На 27 и 28. Февруари 2014 година, во Тухељске Топлице – Р.Хрватска, се одржа состанок на Регионалниот Синдикален Совет ”Солидарност”. РСС ”Солидарност” е неформално тело кое опфаќа десет репрезентативни синдикати од земјите на бивша Југославија, меѓу кои е и КСС.

Повеќе

Регионален Синдикален Совет ”Солидарност” и состанок на Одборот на младите одржан во Тухељске Топлице – Р.Хрватска.

ОДРЖАНА XXI-та СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ

24.02.2014

Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика се одржа Дваесет и првата седница на Економско - социјалниот совет на РМ. На седницата беа разгледани два предлог – закони, односно предложените измени и дополнувања на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско осигурување.

Повеќе

Седница на Економско - социјалниот совет на која беа разгледани два предлог – закони

КОНСТИТУТИРАН ЛЕСС НА ГРАД СКОПЈЕ

10.02.2014

На 10 февруари 2014 година,во просториите на Град Скопје се одржа првата конститутивна седница на Локалниот економско-социјален совет ЛЕСС)на Град Скопје.

Повеќе

Првата конститутивна седница на Локалниот економско-социјален совет ЛЕСС на Град Скопје.

Прес конференција на социјалните партнери во Владата на РМ во врска со постигнатиот договор за зголемување на минималната плата

28.01.2014

28.01.2014 Денес во Владата на Република Македонија се одржа прес конференција на која учествуваа Заменик на Претседателот на Владата и Министер за финансии,Зоран Ставревски

Повеќе

Прес конференција на социјалните партнери за постигнатиот договор за зголемување на минималната плата


Колективни Договори

/ Општи Грански

Поважни Прописи

/ Закони

Меѓународни конвенции на МОТ

Конвенции во РМ