ВОНРЕДЕН СОСТАНОК ВО ВРСКА СО ПОЛИТИКИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

28.04.2014/29.04.2014

На 28 и 29 април 2014 година во Хотел Арка, Скопје се одржува меѓународна конференција на тема ,,Предизвиците на кризата и одговорите на Глобалните синдикати во врска со изјавите на меѓународните финансиски институции”

Повеќе

Одбележан меѓународна конференција

ОДБЕЛЕЖАН 28-МИ АПРИЛ, СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

28.04.2014

Денес, во хотел Холидеј Ин во Скопје, во организација на Меѓународната организација на трудот – канцеларија Скопје и Македонското здружение за заштита при работа, ILO/CIS Колаборативен центар, се одбележа 28-ми април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа.

Повеќе

Одбележан светскиот ден на БЗР

Честит велигден ви посакува КСС

18.04.2014

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, на сите свои членови и на сите граѓани на Република Македонија

Повеќе

Честит велигден ви посакува КСС

ОДРЖАНА XXII-та СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ

05.03.2014

Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика се одржа Дваесет и втората седница на Економско - социјалниот совет. На седницата социјалните партнери ја објавија минималната плата за 2014 година

Повеќе

Седницата на Економско – социјалниот совет

СРЕДБА НА СИНДИКАТИТЕ ОД РЕГИОНАЛНИОТ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ ,,СОЛИДАРНОСТ,,

27.02.2014

На 27 и 28. Февруари 2014 година, во Тухељске Топлице – Р.Хрватска, се одржа состанок на Регионалниот Синдикален Совет ”Солидарност”. РСС ”Солидарност” е неформално тело кое опфаќа десет репрезентативни синдикати од земјите на бивша Југославија, меѓу кои е и КСС.

Повеќе

Регионален Синдикален Совет ”Солидарност” и состанок на Одборот на младите одржан во Тухељске Топлице – Р.Хрватска.

ОДРЖАНА XXI-та СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ

24.02.2014

Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика се одржа Дваесет и првата седница на Економско - социјалниот совет на РМ. На седницата беа разгледани два предлог – закони, односно предложените измени и дополнувања на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско осигурување.

Повеќе

Седница на Економско - социјалниот совет на која беа разгледани два предлог – закони


Колективни Договори

/ Општи Грански

Поважни Прописи

/ Закони

Меѓународни конвенции на МОТ

Конвенции во РМ